Lettertypen vloeiend maken

Windows Server 2008 ondersteunt ClearType®, een technologie om computerlettertypen duidelijk en vloeiend (met zachte randen) weer te geven. Deze technologie zorgt ervoor dat tekst, met name op LCD-beeldschermen, beter leesbaar is.

Een Windows Server 2008-terminalserver kan zo worden geconfigureerd dat ClearType-functionaliteit wordt gebruikt wanneer via een clientcomputer verbinding wordt gemaakt met de Windows Server 2008-terminalserver met behulp van RDC (Verbinding met extern bureaublad). Deze functionaliteit wordt 'font smoothing' of lettertypen vloeiend maken genoemd. Het vloeiend maken van lettertypen is beschikbaar als op de clientcomputer een van de volgende programma's wordt uitgevoerd:

  • Windows Vista

  • Windows Server 2003 met SP1 of SP2 en RDC 6.0 (Verbinding met extern bureaublad)

  • Windows XP met SP2 en RDC 6.0 (Verbinding met extern bureaublad)

ClearType is standaard ingeschakeld in Windows Server 2008. Ga als volgt te werk als u ClearType wilt inschakelen voor de Windows Server 2008-terminalserver.

ClearType inschakelen
  1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.

  2. Klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Kleur en vormgeving van vensters.

  3. Klik op het tabblad Vormgeving op Effecten. Schakel het selectievakje Randen van letters vloeiend op het scherm weergeven, en wel als volgt in, selecteer ClearType en klik vervolgens op OK.

Voer deze procedure uit op de clientcomputer als u het vloeiend maken van lettertypen voor een externe bureaubladsessie beschikbaar wilt maken.

Lettertypen vloeiend maken beschikbaar maken
  1. Open Verbinding met extern bureaublad. U opent Verbinding met extern bureaublad onder Windows Vista als volgt: klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik achtereenvolgens op Bureau-accessoires en Verbinding met extern bureaublad.

  2. Klik in het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad op Opties.

  3. Schakel op het tabblad Gebruikerservaring het selectievakje Lettertypen vloeiend maken in.

  4. Configureer eventueel ook de andere verbindingsinstellingen en klik op Verbinden.

Wanneer u het gebruik van Lettertypen vloeiend maken toestaat, geeft u aan dat de gebruikte instelling voor de externe bureaubladverbinding wordt bepaald aan de hand van de lokale instellingen op de clientcomputer. Wanneer u het gebruik van Lettertypen vloeiend maken toestaat, worden de instellingen op de Windows Server 2008-terminalserver niet gewijzigd.

Als u het vloeiend maken van lettertypen toepast in een externe bureaubladverbinding, vergt dit meer bandbreedte tussen de clientcomputer en de Windows Server 2008-terminalserver.